• Shari

Ykseys ja parisielutElämänhengitys on tanssi, jota sielumme luovat.

Henki meissä kommunikoi kanssamme aidoimmillaan sisäisten lahjojemme kautta. Kun löydämme tapamme keskustella henkemme kanssa, löydämme tien sisimpäämme ja voimme olla yhteydessä kaikkeuteen mitä kauniimmalla tavalla. Henki sinussa saattaa olla latentti, et noudata sen olemassaoloa elämässäsi. Et tunnusta lahjojasi ja toteuta niitä.

Luovuuden ilmentäminen tuo sielun lähelle; elämällä merkityksellisissä ihmissuhteissa keskustelemme sielumme kanssa. Yhteys luo kokemuksen, jonka kautta voimme oppia itsestämme ja ihmisyydestä. Luovuus on virtaa joka innostaa ja saa sinut eläväksi.

Pääsemme luoja rakkauteen opettelemalla ymmärtämään sisäistä maailmaamme. Ollessamme valmiit antautumaan, sielu laskeutuu ja mahdollistaa parisielun kohtaamisen. Parisielussa kohtaamme peilin toisessa ihmisessä, keskenräisyytemme paistaa meihin hänen kauttaan. Saatamme kuvitella, että toinen aiheuttaa sen käytöksen jota heijastamme maailmaan. Hän on väline, joka auttaa meitä kohtaamaan ne haavat, jotka ovat itseltämme piilossa.

Parisielut luotiin, jotta rakkaus voitaisiin laskea maan päälle. Pyhä Rakkaus.

Parisielu tarjoaa rauhan ja harmonian avaimet. Istu siinä aivan vierelläni sanomatta sanaakaan. Otan kädestäsi kiinni ja avaan sinulle sydämeni. Hiljaa lasken sinut sydämeeni. Kun liekkimme kohtaavat ja yhtyvät tiedät olen ikuisesti sinun. Armon jalostaa meidät uudeksi karmisen kohtaamisen kautta. Puhdistautumisen jälkeen voit vastaanottaa taivaallisen rakkauden ja luoda Pyhän Rakkauden maan päälle.


Parisielut tässä ajassa heijastavat uuden maailman luomista historian näkökulmasta. Kun he lähtivät silmukkaan Lemurian ajasta, he palaavat kohtaamaan nollapisteessä ja luovat uuden aikakauden. Uuden itsensä kautta he astuvat uuteen maailmaan.


Karmisten kohtaamisten jälkeen voit kohdata sieluja joiden välillä pyhä rakkaus luodaan. Se on enemmän kuin tavallinen rakkaus, koska siinä kaksi sielua sekoittavat ytimensä, ja luovat kohtaamisen sielun kautta. Mikäli sielu on puhdistanut karmastaan suurimman osan hän voi kohdata parisielunsa tai kaksoisliekkinsä. Näitä kohtaamisia luodaan tarkoituksella ja niillä on usein syvempi merkitys, luomisen, opettamisen tai esillä olemisen kautta.

Lemurian aikana parisielut olivat yhtä. He erkaantuivat toisistaan saadakseen kokemuksen erillisyydestä. Parisielusi voi olla omasta sukupuolestasi riippumatta mies tai nainen. Sielut toteuttavat polariteettia niin, että ovat aina täydellisessä harmoniassa. Sielusi voi olla maskuliinista energiaa voimakkaammin ilmentävä ja tällöin parisielusi ilmentää voimakkaammin feminiinistä energiaa. Täydellistätte toisenne tapahtuipa kohtaamisenne maailmankaikkeuden korkeimmilla tasoilla tai maan päällä. Ihmisenä toinen ominaisuus on voimakkaampi riippumatta sukupuolesta. Parisielusi polariteetit ovat tasapainottavia. Läsnäolo parisielun lähellä luo sinulle tilan, jossa voit tarkastella peilin kautta itseäsi ja luoda täydellisen tasapainon. Tällöin saatat kohdata sekä fyysistä, että henkistä vastustusta tällaisen ihmisen seurassa, riippuen siitä kuinka valmis olet avautumaan oman henkesi ja Ykseyden energialle. Tasapainon kautta voit avata sellaiset itsessäsi olevat keskeneräiset asiat, jotka vapautuvat tai eheytyvät tasapainon tilassa. Voit avata sydänkeskuksesi ja avautua luoja rakkaudelle.Läheiset sielut tunnistavat toisensa. Läsnäolon kautta he avautuvat rakkauden pyhälle virtaukselle. He eivät ohita toisiaan tunnistamatta sitä syvää yhteneväisyyden tunnetta, mikä toisesta huokuu. Sieluperheen jäsenet ovat tulleet luomaan yhdessä ja heidät tunnistaa samantyyppisestä tavasta tarkastella elämää. Toisin kuin parisielujen ristiriitaisuuksien esiin tuomisessa, heidän välillään on harmoniaa ja ymmärrystä. Sieluperheen jäsenet voivat olla vanhempiasi, ystäviä, lapsiasi tai sukulaisiasi. He jakavat samantyyppisiä arvoja ja ymmärtävät toisiaan täydellisesti riippumatta sukupuolellisista tai iän tuomista eroavaisuuksista. Sielu rakkaus herää heidän välillään ja voit kokea toisen ihmisen upealla tavalla, osana itseäsi ja ykseyttä.

Keskustelen henkeni kanssa taulujeni kautta. Vastaanotin eräänä yönä taulun Elämänpuusta. Tämä rakkauden puu tuli luokseni opettamaan rakkauden syvintä olemusta. Se annettiin enkeleiden välityksellä opastamaan minua kohti elämäni tärkeintä opetusta; sydämeni avautumista. Kun sydämesi avautuu Jumalan rakkaudelle, maailmankaikkeuden lainalaisuuksiin kuuluu, että kohtaat rakkauden myös fyysisellä tasolla. Se on maailmankaikkeuden Magnetismin Laki. Niin ylhäällä kuin alhaalla, kaikki elämässäsi heijastaa sisäistä maailmaasi. Jos siis luot itsellesi puutetta, kohtaat ajatuksesi ilmentymän maan päällä. Jos luot itsellesi rakkautta, kohtaat ajatustesi ilmentymän maan päällä.

Puun viereen asetin elämän Äidin ja Isän. Luojan ja Äiti Maan. Tauluun asetin seitsemän tähteä, seitsemän kiveä. Ne symbolisoivat ykseyden rihmastoa. Puun sydän on Sydämen Pyhä Tila, paikka jossa kohtaamme luoja liekkimme. Sen voimassa muunnumme ja eheydymme; tulemme yhteyteen henkemme kanssa. Tiedostaessamme menneet elämämme ja moniulotteisuutemme, ymmärrämme luopua karmastamme ja puhdistamme olemuksemme, puristumme timantiksi, eheäksi tietoisuudeksi. Elämänpuu johtaa taivaan ja maan yhteyden kautta syntymään henkisesti uudelleen rakkauden tietoisuuteen. Vesi puun alla kuvastaa tunteita, jotka ilmentävät rakkauden muuntumista ja puhdistavat sen olemuksen.

Puun latvustossa seisoo enkeli, joka on uudelleensyntynyt sydämensä avannut ihminen; valmiina lentoon. Puun vasemmalla puolella on hänen henkensä, joka koko olemuksessaan on läsnä ohjaavana, opastavana yliminänä. Tumma taivas on tietoisuuden avautuminen omalle elämälle; luomistyölle ja sen ikuiselle jatkumolle.

Taulu kulkee eteenpäin seitsemälle ihmiselle; yhtä monelle kuin sen tähdet. Sellaisille, jotka ovat valmiit avautumaan pyyteettömän rakkauden ilmentämiselle maailmassa. Sellaiset ihmiset avaavat sydämensä, ja ottavat vastaan luojan siunauksen kohdatessaan parisielun, jonka avulla he kykenevät avautumaan itsensä suurimmalle salaisuudelle; aitoudelle luojan rakkaudessa. Kun he kohtaavat, luodaan mahdollisuus tuoda luoja rakkauden avulla tasapaino maan päälle miehen ja naisen kautta. He saapuvat kotiin.


Rakkaudessa sielut ovat toistensa osia. Kutsumme heitä parisieluiksi tai kaksoisliekeiksi. Ykseys kuvaa voimaa, jota elämien kierto kasvattaa rakkaudessa ja yhteensulautumisessa.

Ykseyden kokemuksen kautta parisielu yhteys ilmenee täydellisenä luottamuksena, voimakkaana rakkauden tunteena; tunteena ettei kukaan toinen voi antaa sellaista yhteyttä. Parisielu on ovi kotiin, alkulähteen rakkauteen, jonka löydät sisältäsi. Sulautuessaan toisiinsa kosketuksen voimalla emotionaalinen herkkyys avautuu, riippumatta siitä kuinka haavoittuvaisen elämän he ovat kokeneet. Parisielut opettavat toisiaan pyyteettömän rakkauden ilmentämiseen, ja purkavat toisistaan kaikki lukot, mitä heissä on tällaisen rakkauden ilmentämisen tiellä. Heidän kohtaamisensa voi olla tuskallista, sillä he avaavat toistensa haavat eheyttääkseen itsensä katsoessaan omaa luoja itseään ja tunnistaessaan valonsa ja täydellisyytensä.

Elämän hengitys luo yhä korkeampia haasteita luojan ilmentämiselle ja tuodaksemme pyyteettömän rakkauden maan päälle itseemme meidän tulee hyväksyä itsemme. Parisielu on henkeäsi lähinnä oleva tietoisuus ja auttaa sinua yhdentymään ykseyden luoja kokemukseen eheytymisen kautta. Tällainen kohtaaminen opettaa kaikkia ympärillä olevia, joiden elämään parisielu astuu. Se opettaa rakkauden kautta. Se purkaa rakkaudettomuuden ja hajottaa sekä sisäiset, että ulkoiset esteet kokea rakkautta. Se hajottaa valheellisuuteen perustuvat tavat ja tottumukset, ja opettaa näkemään sielun totuuden, oikeudenmukaisuuden ja rehellisyyden.

Parisielun tullessa elämään muut kumppanit väistyvät. He antavat tilaa tälle upealle kohtaamiselle, ja oppivat näin omassa elämässään pyyteettömän rakkauden. Antamalla tilaa parisielurakkauden kokemiselle he vapauttavat sekä itsensä, että kumppaninsa eheytymään luoja rakkauteen ja saavat kokemuksen toisen vapauttamisesta. Elämme nyt ajassa jossa monet kohtaavat parisielunsa; opettajansa. Se purkaa vanhat uskomukset rakkaudesta ja vapauttaa vanhoista tavoista ja tottumuksista. Luoja on tarkoittanut meidät yhtymään sielunkumppaneihimme. Elämme ajassa, jossa elämän korkeampi oppikoulu tuo eteemme ihmisiä, jotka herättävät avautumaan yhä suuremmalle rakkauden virtaukselle elämässämme.

Ykseyden kokemus kaksoisliekin kanssa luo yhdentymisen, jossa luovutaan persoonan, egon hallinnasta. Kontrolloinnin täydellinen menettäminen vapauttaa antautumiseen rakkaudelle, ja tällaisen luopumisen kautta ymmärrämme oman epätäydellisyytemme, jonka jälkeen pääsemme eheyttämään tämän harhakuvan. Tulemme osaksi jumaluutta täydellistyen sielumme luoman ymmärryksen kautta ykseydestä. Täydellistyminen antaa meille myös ymmärryksen erillisyydestä, jonka sielumme koki irtaantuessaan alkulähteestä kun se astui uuteen kehoon kokemaan elämää.

Erillisyyden tuskan kokemus auttaa meitä ymmärtämään, että todellisuudessa vain löytäessämme Minä Olen olemuksemme voimme olla henkemme kautta yhtä valolle. Tällöin meidän tulee irtaantua harhakuvistamme, joiden kautta tarkastelemme itsessämme epätäydellisyyttä ja irrallisuutta luojasta. Irrallisuuden kokemus on asettanut meidät rauhattomuuden ja kärsimyksen tilaan, jossa emme myönnä osallisuuttamme luojan olemukseen. Ajattelemme, että meitä ohjaa kohtalo, eikä rakkaus; ettemme voi muuttaa asioita, joita koemme vaan toistamme sukumme tai sukupolvien virheitä. Toisin sanoen olemme unessa.

Suru ja tuska siitä, että olet luopunut luoja itsesi todentamisesta antaa sinulle ymmärryksen omien korkeampien voimiesi olemassaolosta. Kääntyessäsi tällaisessa erillisyydessä sisäisen lapsesi puoleen, voit eheytyä rakkauden kautta, joka olet. Voit purkaa sellaiset lukot, joita sielun kokemus irrallisuudessa loi sinuun; harhan ettet voi olla rakkauden virrassa elämäsi jokainen hetki, riippumatta kokemasi hetken laadusta. Voit elää fyysisten olosuhteiden epätäydellisyydessä ja silti olla läsnä rauhalle ja luottamukselle. Sisäinen lapsesi on rakkauden tilassa. Tällöin ymmärrät, että ympärilläsi oleva kaaos näyttää tien täydellistymiseen.


Kärsimyksen kautta opitaan, kun tarvitaan herätys kollektiivisesta unesta. Kollektiivinen uni on ympäristön luoma harhakuva siitä, miten asioiden kuuluu olla. Se voi olla työpaikka, jossa et toteuta itseäsi tai tarkoituksen tunnetta. Se voi olla omaisuus, jonka loit muiden vuoksi. Se voi olla tunnetila, jonka televisio tai lehdistö loi sinulle.Sielu luo rakkauden upeasta voimasta. Parisielu on tiennäyttäjä tähän voimaan ja hänen kanssaan luominen luo tasapainon kautta voiman ja rakkauden läsnä olon. Tällaisen kohtaamisen kautta alat luoda sisimpäsi pakosta, etkä niinkään ympäristön paineista.

Jos emme avaudu kuulemaan toistemme totuutta, olemme mielemme luoman tilan vankeja. Kuvittelemme toisen ajattelevan tietyllä tavalla, tai reagoivan tietyllä tavalla. Tällöin suojelemme itseämme olemalla avautumatta toisten läsnäololle ja toimimme pelon kautta. Luomme harhakuvan, joka estää meitä ymmärtämästä toistemme täydellisyyttä. Tällöin emme voi kokea itseämmekään täydesti rakkauden olemuksessa. Alempien tunteiden kuten kateuden, kaunan, vihan ja pelon tunnistaminen toisessa ja itsessämme luo ristiriitoja rakkauden ilmaisuun ja piilottaa todellisen olemuksemme. Asettuessamme näiden tuntemusten valtaan annamme oman voimamme pois; asetumme uhriksi, jolloin sielu etääntyy. Selvänäköiset ihmiset näkevät tämän tilan auran himmentymisenä. Kirkkaus meissä väistyy. Tällaista tunnetta voi kantaa elämänsä läpi viittana, jonka lapsuuden kokemus on luonut. Sen voi saada huonosta parisuhteesta ja se voi leimata ihmissuhteita ja niiden luomista.
Sydämen avautuminen luo ymmärryksen rakkauden olemuksesta meissä osana jumalallista suunnitelmaa. Tällöin hyväksymme roolimme osana luojaa itseään luomisen kautta. Avaudutaan näkemään kaiken olevaisen kauneus osana itseämme. Sydämen herkkyys avaa ymmärryksen, että olemme toisiimme yhteydessä rakkauden kautta. Hyväksymme, että ainut tapa tuoda tämä rakkaus maan päälle tapahtuu läsnäolon kautta. Olemalla todenmukainen, havainnoiva ja läsnä kun kohtaamme toisen ihmisen. Energiatasolla oma energiamme halaa muita, kerää tietoa ja jakaa kokemuksia. Joskus kohtaamiseen tarvitaan vain yksi ainoa kerta ja joskus jäämme luomaan yhdessä elämää.

Ymmärtäessämme, että tällainen rakkaus on vuoroin piilossa ja vuoroin näkyvä meissä, tunnistamme sen olevan tie harmoniaan ja rauhaan. Eheydymme vahvistaessamme itsessämme niitä hetkiä ja ominaisuuksia jotka voimistavat meissä hyvää oloa; rauhaa. Näemme muut itsemme osana. HE ovat peilejä; tiennäyttäjiä, jotka kertovat omasta epätäydellisyydestämme, matkalla täydellistymiseen. RAkkauteen yhdentyminen luo ymmärryksen omasta merkityksestämme elämämme luojana. Se auttaa ymmärtämään vastuumme luomisen toteuttamisesta elämässämme. Mitä tahansa teemme elämässämme, olemme osa luojaa ja sen ilmentämistä maan päällä. Olemme täydellisiä. Vailla syyllisyyttä, tuomitsemista, kokemassa ja oppimassa luomisesta hyvässä ja pahassa.


Parisielut, jotka kohtaavat maan päällä, tulevat auttamaan toisensa ylösnousemuksen portaille. Ylösnousemus on tila, jonka avulla tuomme pyyteettömän rakkauden itseemme ja tunnistamme vastuumme elämän luojina. Ymmärrämme oman olemuksemme arvon, vastuun ja mitättömyyden. Yksin olemme kaikki ja emme mitään.

Rakkaus auttaa erillisyyden harhan pois. Menemällä syvälle toistemme tunnetiloihin, annamme itsemme tempautua mukaan ristiriitaisuuksiin, jotka johtavat ristiriitaisuuksiin. Vastaus on rakkaus. Kun säteilemme puhdasta rakkautta kaikki hyötyvät. Jos pahaan vastaa pahalla se lisääntyy. Jos pelokasta koiraa silittää se antaa periksi ja rentoutuu. Viha on pelon heijaste. Pelko hylätyksi tulemisesta. Parisielun yksi totuus on ettei se hylkää. Se on osa sieluamme ja opettaa ykseydestä. Ykseys on tiedostamista että olemme kaikki tässä yhdessä. Jokainen voi tehdä osuutensa, rakastaa maailmaa.


211 views0 comments
_7280195 copy.jpg
Tilaa

taidetta 

kahvilla.jpg
Ajatelmia..... 

Kaikesta mahdollisesta....